Informacja dla osób zdających egzamin

  • przed egzaminem poprosimy Państwa o oddanie nam telefonów komórkowych, które przechowamy w podpisanych kopertach i zwrócimy Państwu po zakończeniu wszystkich części egzaminów pisemnych,
  • informacja o przebiegu i strukturze egzaminu jest pod adresem: http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl/przebieg-i-struktura-egzaminu/
  • regulamin dla zdających część pisemną oraz część ustną egzaminu jest pod adresem: http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl/regulamin-dla-zdajacych/
  • przypominamy o konieczności przyniesienia ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. paszport), o którego okazanie będziemy prosili Państwa przed rozpoczęciem każdej części egzaminu,
  • zwracamy uwagę Państwa, że przed Collegium Maius trwa budowa, w związku z tym w pobliżu nie ma parkingu, są też utrudnienia przy wejściu do budynku. Prosimy zatem przyjechać trochę wcześniej, żeby z tego powodu nie spóźnić się na egzamin.
  • wszystkie szczegóły pod adresem: http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl/

Czekamy na Państwa w Opolu i już dziś życzymy powodzenia!

Rejestracja kandydatów:

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Adres e-mail i telefon kontaktowy:  certyfikatpolski@uni.opole.pl, tel. 77 5416003

Cena egzaminu:

Miejsce egzaminu:
Uniwersytet Opolski, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole