Informacje dla kandydatów zapisanych na egzamin FCE w dniu 09.06.2018 r.

Egzamin FCE odbędzie się 09.06.2018 r. (sobota) o godz. 9:00 w siedzibie New Cosmopolitan w Opolu przy ulicy Ozimskiej 48. Cześć pisemna i ustna będą tego samego dnia.
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu będą przesłane na adresy e-mail podane w formularzach zgłoszeniowych.
Na egzamin trzeba przynieść ze sobą obowiązkowo: dowód, ołówek, gumkę i długopis.
Proszę przyjść ok 15-20 min przed egzaminem.
 
Szczegóły proszę konsultować z Aleksandrą Krajewską – akrajewska@uni.opole.pl