Egzaminy Cambridge English są najbardziej znanymi egzaminami językowymi na całym świecie, które potwierdzają posiadane umiejętności językowe i są ważne bezterminowo.

Szczegółowy opis wymagań oraz formy poszczególnych egzaminów znajdziesz na: https://cambridge.opole.pl/egzaminy/#

lub bezpośrednio na stronie Cambridge: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/

Poniższy graf przedstawia nazwy poszczególnych egzaminów oraz ich poziomy.