Egzaminy certyfikowane z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2, C1


Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa  organizuje w dniach 10-11 czerwca 2017 roku kolejny państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2 i C1.

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Adres e-mail i telefon kontaktowy:  certyfikatpolski@uni.opole.pl, tel. 77 5416003

Cena egzaminu:

Miejsce egzaminu:
Uniwersytet Opolski, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

Informacje o egzaminie:
http://www.certyfikatpolski.pl/pl/oegzaminie

Jak przygotować się do egzaminu ?
http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu

Testy przykładowe:
http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu/przykladowe-testy

Regulamin dla zdających:
http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/regulamin-dla-zdajacych

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikowanego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach:
Pobierz w PDF

Źródło: http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl/informacje-ogolne/