Informacja dla osób zdających egzamin 19 i 20 maja 2018 r.

 • egzamin odbędzie się w dniach 19 i 20 maja 2018 r.;
 • 19 maja (sobota) odbędą się egzaminy pisemne, 20 maja (niedziela) egzamin ustny;
 • miejscem egzaminu jest budynek Uniwersytetu Opolskiego Collegium Maius, pl. Kopernika 11a, III piętro,
 • egzamin rozpocznie się w sobotę 19 maja o godz. 9.30 w Auli Błękitnej (nr 301, III piętro Collegium Maius),
 • przed egzaminem poprosimy Państwa o oddanie nam telefonów komórkowych, które przechowamy w podpisanych kopertach i zwrócimy Państwu po zakończeniu wszystkich części egzaminów pisemnych,
 • informacja o przebiegu i strukturze egzaminu jest pod adresem: http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl/przebieg-i-struktura-egzaminu/
 • regulamin dla zdających część pisemną oraz część ustną egzaminu jest pod adresem: http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl/regulamin-dla-zdajacych/
 • przypominamy o konieczności przyniesienia ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. paszport), o którego okazanie będziemy prosili Państwa przed rozpoczęciem każdej części egzaminu,
 • zwracamy uwagę Państwa, że przed Collegium Maius trwa budowa, w związku z tym w pobliżu nie ma parkingu, są też utrudnienia przy wejściu do budynku. Prosimy zatem przyjechać trochę wcześniej, żeby z tego powodu nie spóźnić się na egzamin.

Czekamy na Państwa w Opolu i już dziś życzymy powodzenia!

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram kolejnych sesji egzaminacyjnych w 2018 r.:

 • 21-22 lipca 2018 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży
 • UWAGA! Uniwersytet Opolski nie będzie prowadził naboru na egzamin z języka polskiego jako obcego w dniach 21-22 VII 2018. Zapraszamy na egzamin w listopadzie.
 • 17-18 listopada 2018 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Rejestracja kandydatów:

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Formularz zgłoszeniowy: do pobrania tutaj

Adres e-mail i telefon kontaktowy:  certyfikatpolski@uni.opole.pl, tel. 77 5416003

Cena egzaminu:

 • Poziom B1 – 90 euro w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży
 • Poziom B1 i B2 – 150  euro  w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
 • Poziom C1, C2 – 180 euro w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
 • Wydanie certyfikatu – 20 euro

Miejsce egzaminu:
Uniwersytet Opolski, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole