Terminy Egzaminów – forma papierowa (paper based)

Egzamin

Poziom

Część pisemna

Część ustna*

Rejestracja

Key (KET)

A2

15 czerwca (sobota)

 

do 08.05.2019

Key for Schools (KETfS)

A2

08 czerwca (sobota)

 

do 30.04.2019

Preliminary (PET)

B1

15 czerwca (sobota)

 

do 08.05.2019

Preliminary for Schools (PETfS)

B1

08 czerwca (sobota)

 

do 30.04.2019

First 1 (FCE)

B2

18 maja (sobota)

 

do 08.04.2019

First 2 (FCE)

B2

08 czerwca (sobota)

 

do 30.04.2019

First 3 (FCE)

B2

25 lipca (czwartek)

 

do 19.06.2019

Advanced 1 (CAE)

C1

11 maja (sobota)

 

do 02.04.2019

Advanced 2 (CAE)

C1

12 czerwca (środa)

 

do 08.05.2019

Advanced 3 (CAE)

C1

24 lipca (środa)

 

do 19.06.2019

Proficiency 1 (CPE)

C2

11 maja (sobota)

 

do 02.04.2019

Proficiency 2 (CPE)

C2

13 czerwca (czwartek)

 

do 08.05.2019

Business Preliminary (BEC Preliminary)

B1

18 maja (sobota)

 

do 08.04.2019

Business Vantage (BEC Vantage)

B2

06 czerwca (czwartek)

 

do 30.04.2019

Business Higher (BEC Higher)

C1

25 maja (sobota)

 

do 12.04.2019

 

* Szczegółowe informacje dotyczące terminów egzaminów zostaną opublikowane po ich uzgodnieniu z Cambridge English

Ostatni dzień rejestracji jest jednocześnie ostatnim dniem na uiszczenie opłaty za egzamin i dopełnienie formalności rejestracyjnych

Dodatkowe informacje oraz rejestracja: aleksandra.barylowicz@uni.opole.pl